Our Legal Practice Areas

Car Accident

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Business Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Criminal Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Child Support

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Personal Injury

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Education Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Divorce Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Tax Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Aile Hukuku

Konuların hassasiyetini gözeterek özel hayatın gizliliğine ve mahremiyete en üst düzeyde özen göstererek çalışmaktayız. Bu kapsamda;

Miras Hukuku

Veraset ilamı, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali tescil davaları, Mirasın reddi, Mal paylaşımı, Mirastan feragat...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurumsal müvekkillerinin personel istihdam sürecinin başından itibaren iş akdinin sona ermesine değin...

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere; her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Kira Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin kiraya ilişkin tüm sorunlarıyla noter aşamasından itibaren ilgilenerek tüm hukuki sürecin takibi...

Tazminat Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle tazminat davaları...

Sözleşmeler Hukuku

Yukarıda belirttiğimiz çalışma başlıkları altında müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmelerin hazırlaması...

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre hukuki hizmetler verilmektedir.

Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı

Ticaret şirketleri faaliyetlerini sürdürürken hukukun hemen her dalını ilgilendiren iş ve ihtilafların tarafı olabilmektedirler...

İdare Hukuku

İdareye karşı bireylerin haklarının korunması maksadıyla idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı...

Ticaret Hukuku

Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları, Ticari İşletmenin Devri, Ticari İşletmenin Kuruluşu, Ticari İşletme Rehni...

İcra Hukuku

Çalışma konularımızla ilgili takip ettiğimiz dosyaların icra işlemlerini takip ve sonuçlandırmanın yanında, senet çek fatura ve diğer...

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik

AYM ve AİHM Başvuruları

Adli ve İdari yargıya ilişkin olarak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra Anayasa Mahkemesine ve AİHM’ne bireysel başvuruları

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Ülkemizde son yıllarda yabancıların vatandaşlık edinmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler ve yabancı...