Aile Hukuku

Konuların hassasiyeti nedeniyle, özel hayatın gizliliğine ve mahremiyete en üst düzeyde özen göstererek;

 • Anlaşmalı boşanma davaları; ülkemizde boşanma davalarının sonuçlanmasının çok uzun sürdüğü bilinmektedir. Ancak mevzuatımızda yer alan anlaşmalı boşanma hükümleri bu soruna çözüm niteliğindedir. Anlaşmalı boşanma, taraflar için hem çok daha hızlı hem de daha ekonomik sonuç alınmasını sağlamaktadır. Yıpratıcı bir niteliği olan bu sürecin daha hızlı sonuçlanması aynı zamanda hem eşlerin hem de varsa müşterek çocukların psikolojileri açısından da önemli olmaktadır. Bu nedenle taraflar arasında şartların sağlanması halinde anlaşmalı boşanma yapılmasını önermekteyiz.
 • Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde görülecek boşanma davaları ile ilgili olarak da gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.
 • Çekişmeli boşanma davaları, (aldatma, zina, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı vb sebeplerle açılan boşanma davalarının yürütülmesi)
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları
 • Nafaka yükümlülükleri ile ilgili dava ve takipler (Tedbir nafakası, çocuklar iştirak nafakası, eşler için yoksulluk nafakası talepleri, yardım nafakası talepleri, mevcut nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması talepleri)
 • Velayet ve kişisel ilişki talepleri ile ilgili dava ve işlemler (velayetin verilmesi, velayetin kaldırılması vs.)
 • Çocuğun teslimi,
 • 6284 sayılı yasa kapsamında koruma tedbirleri
 • Eşler arasındaki mal rejimleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi
 • Mal rejimleri ile ilgili olarak sözleşmelerin hazırlanması ve tedbirler
 • Aile konutunun eşlerden birine tahsisi ,
 • Aile konutu ile ilgili davalar,
 • Eşya ve ziynet alacağı davaları
 • Soy bağı kurulması, tanıma ve babalık davaları, soy bağının reddi,
 • Evlat edinme,
 • Çocuk malları, aile malları,
 • Yabancı mahkemelerden verilen kararların tanınması ve tenfizi
 • Yaş düzeltme, isim değişikliği, vesayet davaları

ile ilgili dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinin takibinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..