Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Büromuz, gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere; her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

 • Taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi,
 • Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması,
 • Taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları,
 • Tasarrufun iptali, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar, müdahalenin meni, zilyetliğin korunması, ipotek ve rehin,
 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve ortaya çıkacak ihtilaflar nedeniyle açılan davalar,
 • İmar kanunu kapsamında ortaya çıkan ihtilafların çözümü,
 • Emlak yönetimi ve kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilaflar,
 • Yönetim planı hazırlanması ve hukuki danışmanlık
 • Gayrımenkul satış işlemleri
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi ve yabancıların mülk edinmesi başta olmak üzere her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..