İcra Hukuku

Çalışma konularımızla ilgili takip ettiğimiz dosyaların icra işlemlerini takip ve sonuçlandırmanın yanında, senet, çek, fatura ve diğer alacakların icra yoluyla takibi, icra yoluyla kiralanan taşınmazın tahliyesi, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istihkak davalarının takibi yapılmaktadır.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 5901 Türk...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

İyi bir sözleşme yapmak, hak ve menfaatlerin korunması açısından...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..

Kişiler Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde...

İcra ve İflas Hukuku

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde...

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararların, Türkiye Cumhuriyeti...

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin hem kişilerin en mahrem bilgilerini oluşturması...

Dernek ve Vakıflara İlişkin Davalar

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...