Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı

Ticaret şirketleri faaliyetlerini sürdürürken hukukun hemen her dalını ilgilendiren iş ve ihtilafların tarafı olabilmektedirler. Bu anlamda çok çeşitli hukuki problemle karşı karşıya kalan şirketlerin hem hukuki danışmanlığa hem de dava ve icra süreçlerinin takibi için avukatlık hizmetine ihtiyaçları olmaktadır. Şirketlerin kendi uzmanlık alanlarında huzur ve güven içerisinde çalışmalarını sağlamak için özellikle Limited şirket statüsünde bulunan ticaret şirketlerine danışmanlık hizmeti ve açılmış ya da açılacak davaların takibi/sonuçlandırılması ile ilgili olarak avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda;

  • Şirketin kuruluşundan itibaren tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerin takibi ve yol gösterilmesi,
  • Şirketin sermaye artırma ve azaltma işlemlerinin yapılması,
  • Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sunma,
  • Şirket tarafından hazırlanan sözleşmelerin incelenmesi, karşı tarafın hazırladığı sözleşmelerin kontrol edilmesi,
  • Şirket adına açılan icra takiplerinin yürütülmesi,
  • Şirket ile ilgili vergi uyuşmazlıklarına ilişkin gerekli hukuki işlemlerin yapılması,
  • Şirket adına dava açılması, şirkete karşı açılmış olan davaların takibinin yapılması,
  • Şirket ile işçi arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarının korunması, yasal prosedürün takibi,

Şirketlere gönderilen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapların verilmesi gibi birçok konuda hızlı, duyarlı ve prensipli bir çalışma sistemi uygulamaktayız.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..