Tazminat Hukuku

Hukukumuzda Maddi ve manevi tazminat davalarının pek çok kaynağı vardır.

  • İş hukukundan kaynaklanan kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle tazminat davaları,
  • Trafik kazası nedeniyle tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Haksız fiil nedeniyle maddi manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerin ihlalinden kaynaklanan tazminat davaları,
  • Aile hukukundan kaynaklanan tazminat davaları yanında

Haksız tutuklama gözaltı ve el koyma nedeniyle açılan ceza hukukundan kaynaklanan tazminat davaları büromuz tarafından takip edilmektedir.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..