Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre hukuki hizmetler verilmektedir. Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, tüketici şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek, alıcı ve satıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde dava takibi ile müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre hukuki hizmetler verilmektedir.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..