Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Ülkemizde son yıllarda yabancıların vatandaşlık edinmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler ve yabancı kökenli vatandaş sayısındaki artış da göz önüne alınarak bu konuya eğilmek gerekmiştir. Bu kapsamda büromuzda;

  • Yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve oturma izinlerinin alınmasına ilişkin başvuru sürecinin takibi ve sonuçlandırılması ile sürelerin uzatılması prosedürlerinin takibi,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere gayrimenkul hukukuna ilişkin konularda ve yabancılık unsuru taşıyan diğer konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..