AVUKAT

Esma Ayar

 • Aile Hukuku
 • Miras hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Sözleşmeler hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı
 • İdare Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İcra Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • AYM ve AİHM Başvuruları
 • Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku
“Adalet erdemlerin kraliçesidir.”
Latin Atasözü

Ücretsiz Randevu

Hukuki sorunlarınızda yalnız değilsiniz, ücretsiz randevu alarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Dava Takibi

Hukuki konularda dava açma, takip etme, sonuçlanıdrma ve kesinleştirme aşamalarında birlikte çalışabiliriz.

Hukuki Danışmanlık

Sorularınıza sözlü cevap verme, teşhis koyup yol haritası çıkarma, ihtarname, dilekçe vb. aşamalarında çalışabiliriz.

Hakkımızda

Değişen sosyal ve ekonomik koşullar ve artan güncel hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki problemlerin çözümünde, açılmış ve açılacak davaların takibi, idari başvuruların yapılması, sözleşme ve protokollerin, dilekçe, ihtarname, ibranamelerin hazırlanması başta olmak üzere kapsamlı ve nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki etik ve toplumsal değerlere uygun, hızlı ve etkili çözümler sunmak amacıyla güncel hukuki gelişmeleri ve Yüksek Yargı içtihatlarını takip ederek uzun yıllara dayanan hukuki tecrübe ve birikimimizle müvekkillerimizi desteklemekteyiz.

2E Hukuk Bürosu, mesleki etik ilkeler doğrultusunda benimsediği samimi ve güvene dayalı çalışma kültürü, düzenli iş takibi ile müvekkillerinin ihtiyaçları ve hukuki menfaatleri doğrultusunda, çözüm odaklı, bilgilendirici, hızlı ve kapsamlı avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında bulunan bireysel ve kurumsal müvekkillerinin hukuki ihtiyaçları doğrultusunda, sözleşmeler hukuku, gayrımenkul hukuku, kira hukuku, aile hukuku, miras hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, tazminat hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, AYM ve AİHM başvurularında konusunun uzmanı avukat, danışman ve çözüm ortaklarıyla çalışmaktadır. 

Esma Ayar

“Adalet mülkün, savunma adaletin temelidir. Avukatlık, etkin ve yetkin savunmanın, hak ve özgürlüklerin önemli bir güvencesidir.”

Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Konuların hassasiyetini gözeterek özel hayatın gizliliğine ve mahremiyete en üst düzeyde özen göstererek çalışmaktayız. Bu kapsamda;

Miras Hukuku

Veraset ilamı, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali tescil davaları, Mirasın reddi, Mal paylaşımı, Mirastan feragat...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurumsal müvekkillerinin personel istihdam sürecinin başından itibaren iş akdinin sona ermesine değin...

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, gayrimenkul hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılar ile gerçek ve tüzel kişilere; her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Kira Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin kiraya ilişkin tüm sorunlarıyla noter aşamasından itibaren ilgilenerek tüm hukuki sürecin takibi...

Tazminat Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatları, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle tazminat davaları...

Sözleşmeler Hukuku

Yukarıda belirttiğimiz çalışma başlıkları altında müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmelerin hazırlaması...

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre hukuki hizmetler verilmektedir.

Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı

Ticaret şirketleri faaliyetlerini sürdürürken hukukun hemen her dalını ilgilendiren iş ve ihtilafların tarafı olabilmektedirler...

İdare Hukuku

İdareye karşı bireylerin haklarının korunması maksadıyla idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı...

Ticaret Hukuku

Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları, Ticari İşletmenin Devri, Ticari İşletmenin Kuruluşu, Ticari İşletme Rehni...

İcra Hukuku

Çalışma konularımızla ilgili takip ettiğimiz dosyaların icra işlemlerini takip ve sonuçlandırmanın yanında, senet çek fatura ve diğer...

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik

AYM ve AİHM Başvuruları

Adli ve İdari yargıya ilişkin olarak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra Anayasa Mahkemesine ve AİHM’ne bireysel başvuruları

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Ülkemizde son yıllarda yabancıların vatandaşlık edinmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler ve yabancı...

Çalışma Alanlarım

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, hem işçi...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; ...

Ceza Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve...

Miras Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; veraset...

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda; haksız fiil...

İdare ve Vergi Hukuku

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve uyuşmazlık konusuyla...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Multidisipliner bir alan olmasından ötürü ilgili tüm mevzuat...

Aile Hukuku

4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; çekişmeli...

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 Sayılı Türk..

Sıkça Sorulan Sorular

Dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numua meius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliu am quaerat voluptatem.

Dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numua meius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliu am quaerat voluptatem.

Dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numua meius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliu am quaerat voluptatem.

Aklınızda kalmasın, bize danışın!